הגשת המלגות הסתיימה. המון הצלחה! ניפגש בעז"ה מלגת ראש העיר לשנת 2018